2
από Παπαχρηστίδης Α.Γ., Βαρούτση Φανή
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
6
από Παπαμιλτιάδης Β., Ροβίθης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
11
από Γκούμας Ε., Σκούρας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Ημερίδα
14
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Σεμινάριο
17
από Λιβιεράτος Σ.Π., Χαραμιδόπουλος Δ.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο