1
από Breuer Hans
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
2
από Καρέκος Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
3
από Τσιαμπάος Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
4
από Wiskamp Volker
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
5
από Cox P.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
6
από Παρίσης Ι.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
7
από Weller M.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
8
από Shriver D., Atkins P., Langford C.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
9
από ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩ
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
10

Βιβλίο
11
από Αναγνωστόπουλος Αυγουστίνος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
12
από Παρισάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
15
από Παρισάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
16
από Παρισάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
17
από Lee J. D.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
18
από Huheey J.E.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
19
από Chadwick T.F.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
20
από Ζύρμπας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο