1
από Καστέλλη Ι., Ιωαννίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Τσακανίκας Α., Καλογήρου Γ., Ιωαννίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από ΝΑΧΜΙΑΣ ΔΑΥ., ΞΥΡΑΦΑΣ ΣΤΑ., ΣΟΡΜΑ ΦΩΤ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
5
από Κιντής Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο