15
από Καραγεωργόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
16
από Πινάτσης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Εισήγηση ημερίδας
19
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Χανδράκης Μ. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού