2
από Skrbic B., Cvejanov J.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Skrbic B., Cvejanov J., Djurisic N.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Ζευγώλης Εμμανουήλ Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Σίνης Ι., Πέτρου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1935
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού