1
από TORRACA GIO.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
3
από Feilden Bernard
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Συμπόσιο
8
από D'Ossat G.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
9
από Gazzola P.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο