Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Πολιτιστική κληρονομιά 5 Γρανίτες:Πετρολογία 2 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 2 Διατηρητέα κτίρια:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 2 Ρώμη (Ιταλία) 2 Φασματοσκόπηση:Αναλυτική χημεία 2 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
2
από Casoli Antonella, Palla Gerardo, Pignagnoli Francesca
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Mattei Marina, Lazzarini Lorenzo, Pensabene Patrizio, Turi Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Barone G., Ioppolo S., Magazu S., Majolino D., Migliardo P., Neri N.F., Pappalardo L., Ponterio R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Erdik M., Durukal E., Aydinoglu N., Yuzugullu O.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Pavia Santamaria S., McDermott J., Cooper T.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Silva B., Rivas T., Prieto B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Ηλιόπουλος Α..
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
10
από Foramitti H.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο