Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αναστήλωση μνημείων:Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 5 Αποκατάσταση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 4 Πολιτιστική κληρονομιά 4 Ακρόπολη 3 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία 3 περισσότερα ...
2
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Φυλλάδιο
8
από Masturzo Nicolo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Macchi Giorgio, Veniale F.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Di Bartolomeo Sabino
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
11
12
από David Paola Rafaella
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Gizzi Stefano
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Musso Stefano F.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Tukel Yavuz Aysil
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Ahunbay Zeynep
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Bellomo Mariangela, D'Agostino Salvatore
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Benfari Michele
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Borasi Vincenzo, Aiello Maurizio
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Conforto Maria Letizia, D'Agostino Salvatore
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου