Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Διατηρητέα κτίρια:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Συντήρηση κτιρίων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 88 Επαναχρησιμοποίηση κτιρίων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 87 Αποκατάσταση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 17 Επαναχρησιμοποίηση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 14 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική 13 περισσότερα ...
1
από Γκινούδης Αλέξανδρος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
9
από Ηλιάδου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
12
από Dell'Erba Giovanna
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Cakmak A.S, Erdik M., Μοροπούλου Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Erdik M., Durukal E., Aydinoglu N., Yuzugullu O.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Συνέδριο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Συνέδριο
17
από Δούμπος Σωτήριος, Μαυρόπουλος Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία
19
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
20
από Αποστολάτος Ε., Αργυράκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο