Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Διατηρητέα κτίρια:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Συντήρηση κτιρίων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 86 Επαναχρησιμοποίηση κτιρίων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 84 Αποκατάσταση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 16 Επαναχρησιμοποίηση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 13 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική 12 περισσότερα ...
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
7
από Ηλιάδου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
11
από Cakmak A.S, Erdik M., Μοροπούλου Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Dell'Erba Giovanna
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Erdik M., Durukal E., Aydinoglu N., Yuzugullu O.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Συνέδριο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Συνέδριο
16
από Δούμπος Σωτήριος, Μαυρόπουλος Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία
17
από Αποστολάτος Ε., Αργυράκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
19
από SIMMONS LES.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο