Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Ιστορικά κέντρα:Ανάπλαση οικισμών Διατηρητέα κτίρια:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 11 Επαναχρησιμοποίηση κτιρίων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 11 Παραδοσιακοί οικισμοί:Ανάπλαση οικισμών 11 Συντήρηση κτιρίων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 11 Ανάπλαση οικισμών:Ρύθμιση χώρου 10 περισσότερα ...
2
από Macchi Giorgio, Veniale F.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Lobovikov-Katz Anna
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Martines R., Cyrillogomes A.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Modena C., Sandri G., Valluzzi M.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Ciarrocchi Adele, Petrucci Enrica
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Crisci Gino Mirocle, Cattuso Caterina
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Di Bartolomeo Sabino
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Αποστολάτος Ε., Αργυράκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
12

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
15
από Γκράτζιου Ο.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Φυλλάδιο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
17
από Μουτσόπουλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
18
από Μουτσόπουλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
19

Βιβλίο