1
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
2
από Τσουρής Κ., Μπρίκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
από Brancato F.S., Di Natale E., Gambino F., Mami A.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Benfari Michele
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου