1
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συμπόσιο
6
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
8
από Μανούσου-Ντέλλα Κατερίνα.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
14
από Παπαθεοδώρου Πάρις
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
15

Βιβλίο
17

Βιβλίο