1
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
2
από TORRACA GIO.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
4
από Feilden Bernard
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Συνέδριο
8
από D'Ossat G.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
10
από Gazzola P.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
11
από Carbonnell M.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
12
από Foramitti H.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
13

Βιβλίο