Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Διατηρητέα κτίρια:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 96 Συντήρηση κτιρίων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 96 Επαναχρησιμοποίηση κτιρίων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 90 Πολιτιστική κληρονομιά 32 Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική 26 Αναστήλωση μνημείων:Αρχιτεκτονική 25 περισσότερα ...
121
από Cessari Luciano, Gigliarelli Elena
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
122
από Lobovikov-Katz Anna
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
123
από Martines R., Cyrillogomes A.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
124
από Massarelli Tommaso Maria
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
125
από Modena C., Sandri G., Valluzzi M.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
126
από Torsello B. Paolo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
128
από D'Avanzo Teresa
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
130
από Casarino A., Gaggero L., Pedemonte E., Rampone M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
131
από Parapetti R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
132
από Πιτσινός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
133
από Πίττας Σταύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
134
135
από Ντέλλας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
140
από Codacci-Pisanelli B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου