1
από Παλαιολόγου Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
3
από Μήτρακας Μ., Ζουρνατζίδου Π., Τσαλώνη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Μήτρακας Μανασσής
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Μήτρακας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
6
από Clark R., Lykins Ben.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
7
από Natishan P.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διδακτορική Διατριβή
8

Βιβλίο