1
από Παρθενιάδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
2
από Αθανασίου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία
3
από Παρθενιάδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο