2
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διεθνείς οργανισμοί
3
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διεθνείς οργανισμοί
4
από Gabriel L.H., Moran E.T.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διεθνείς οργανισμοί
5
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διεθνείς οργανισμοί
6
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διεθνείς οργανισμοί
7
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διεθνείς οργανισμοί
8
από Παρθενιάδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διεθνείς οργανισμοί
10
από Αθανασίου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία
11
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
12
από Παρθενιάδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Διεθνείς οργανισμοί
15
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
17

Βιβλίο