1
από Παπαδοπούλου Β., Γεωργιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Κόκκορης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
3
από Seader J.D., Henley E.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
4
από Humphrey J.L., Keller G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
8
από Winkle Mat.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
9
από STRIGLE RALP
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
11
από Hong C.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
12
από Τσίτσης Διομήδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
13
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Συμπόσιο
14
από Σαραβάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο