3
από Βραχάλης Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

4
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

5
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

6
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

11
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
13
14
18
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Λογιάδης Εμμ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20