1
από Λιοσάτου Ευτυχία
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Μελέτη
2
από Μακρής Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
3
από Μπεριάτος Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
4
από ΚΡΙΕΖΗΣ Μ.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
5
από Ξύδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού