1
από Μπόζης Δημήτρης, Ντένη Κορνηλία
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
8
από Καλαβρουζιώτης Ιωάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Καλαβρουζιώτης Ιωάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

19
από Κατσιφαράκης Κώστας Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση σεμιναρίου
20

Μελέτη