1
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
5
από Καλαβρουζιώτης Ιωάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Καλαβρουζιώτης Ιωάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

17
από Κατσιφαράκης Κώστας Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση σεμιναρίου
19

Μελέτη