1
από Wallace Scott D., Knight Robert L.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
2
από Βάρκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διημερίδα
4
από Πανώρας Α., Ηλίας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
5

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Στάμου Α., Κυριαζοπούλου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Καϊμακαμίδου Β., Λιανού Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
12
από Βουρδουμπάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
13
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο