2
από Παρταλίδης Ερμόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
6

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Παναγόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Κάπος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
11
από ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
12
από Καρακατσούλης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
13
από Framji K. K., Garg B.C., Luthra S.D.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
14
από Framji K. K., Mahajan I. K.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο