1
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2
από Markosyan Ashot Kh, Gevorg N., Matevosyan E.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου