1
από Σταμούδη Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
2
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
3
από Λαζαρίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
4
από Barone G., Ioppolo S., Magazu S., Majolino D., Migliardo P., Spagnolo G., Tigano G., Ponterio R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
8
από Αγγελίδου Ζ., Βαρελίδου Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
10
από Ζήκος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Φυλλάδιο
12
από Καπετάνιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
13
από Κοντής Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
14
από Φαράκλας Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
15
από Λαζαρίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
16
από SPERLING J.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
17
από Πετρονώτης Αργύρης.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
18
από Πετροπουλάκος Μ., Πεντάζος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
19
από Φαράκλας Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
20
από Φαράκλας Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο