1
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Τουρκία Κωνσταντινούπολη...

Μηχανικός
2
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Τουρκία Κωνσταντινούπολη...

Μηχανικός
3
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Τουρκία Κωνσταντινούπολη...

Μηχανικός
4
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Υπουργείο Κτημάτων Τουρκία...

Μηχανικός