1
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
2
από Τσουκαλά Κυριακή
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
3
από Bramble C.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
5
από Arnheim Rudolf
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
9
από Mendler S., Odell W.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
10
από Ching Francis D. K.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
11
από Bovill C.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
12
από Bautelspacher Albrecht, Petri Bernhard
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
15
από McCullough Jon
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διεθνείς οργανισμοί
16
από Μιχελής Παναγιώτης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
17
από Λυμπεράκης Αργύρης
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διδακτορική Διατριβή
18
από Zeisel John
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
19
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Διδακτορική Διατριβή
20
από PANERO JUL., ZELNIK M.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο