1
από Κουτσουμπός Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Αναγνώστου Αγγελική
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
4
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Σεμινάριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Οπτικός δίσκος
8
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συμπόσιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Συνέδριο
10
από Βρυχέα Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
12
από Μίχος Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
13
από Αναγνωστόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
14
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
16
από Μαλούτας Θωμάς, Σωμαράς Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Φυλλάδιο
19
από Brower S.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
20
από Πετράκος Γιώργος, Μαρδάκης Πρό.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Φυλλάδιο