1
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
5
από Κοτζαμάνης Βύρων, Παππάς Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Φυλλάδιο
8
από Κασνή Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
10

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
12

Διπλωματική Εργασία
13
από Alonso W., Allmendiger P.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Σεμινάριο
16
από Μασούρας Κωστής
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
17
από Brandon P.S., Lombardi Patrizia
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
19
από Colquhoun I.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο