1
από Παπανίκας Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
2
από Χασάπης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Πανάγου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
Στοιχεία έκδοσης: 1924

Βιβλίο
5
από Lubanski Lieutenant - Colonel
Στοιχεία έκδοσης: 1903

Βιβλίο
6
από Flammarion Camille
Στοιχεία έκδοσης: 1880

Βιβλίο