41
από Καραγιαννίδης Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1911
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
43
Στοιχεία έκδοσης: 1908
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
44
από Lubanski Lieutenant - Colonel
Στοιχεία έκδοσης: 1903

Βιβλίο
45
από Flammarion Camille
Στοιχεία έκδοσης: 1880

Βιβλίο