1
από Μπιμπίρης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Φυλλάδιο
2
από Οικονόμου Ε. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
3
από Ginzburg V.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
4
από Ginzburg V.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
5
από Bakouline P., Kononovitch E., Moroz V.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
7
από Ξανθάκης Ι.Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1947

Βιβλίο
8
από Καραπιπέρης Λεωνίδας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1941

Βιβλίο
9
από Russell Henry Norris, Dugan Raymond Smith, Stewart John Quincy
Στοιχεία έκδοσης: 1927

Βιβλίο
10
από Moreux Th.

Βιβλίο