1
από Αθανασόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διδακτορική Διατριβή
2
από Ηλιάδης Μάνος
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Πτυχιακή Εργασία
3
από Goldsmith Andrea
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
5
από Βουτσάς Σπύρος, Καραγιαννάκης Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διπλωματική Εργασία
8
από Κωττής Παναγιώτης, Καψάλης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
10
από Rappaport Theodore S.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
11
από D'Antona Gabriele, Ferrero Alessandro
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Περιεχόμενα

Βιβλίο
12
από Αθανασιάδης Αχιλλέας
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
13
από Ζαγγίλης Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
15
από Κάτσης Μάριος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
16
από Frenzel Louis
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1951

Βιβλίο
18

Βιβλίο
19

Βιβλίο
20

Φυλλάδιο