1
από Οικονόμου Φωτεινή
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διπλωματική Εργασία
4
από Δαϊκου Αφροδίτη, Δοντάς Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Οπτικός δίσκος
8
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Φυλλάδιο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Οπτικός δίσκος
13
από Πλακιάς Κων/νος Γ., Γατσαποστόλης Νικ. Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
14
από Σγούρου Εύα
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Πτυχιακή Εργασία
15
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Φυλλάδιο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Συμπόσιο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο