13
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Σεμινάριο
14
από Δυοβουνιώτης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Βαφειόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Μέρλιν Κάρολος
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
Στοιχεία έκδοσης: 1949
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
Στοιχεία έκδοσης: 1907
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού