2
από Παπαγεωργίου Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Συνέδριο
4
από Σπηλιωτόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
6
από Καρταλόπουλος Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
7
από Black U.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
9
από Καρακώστας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
10
από Clark M.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
11
από Ginsburg D.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
12
από Walrand J., Varaiya P.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
13
από Χουντής Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
14

Διπλωματική Εργασία