1
από Lindsley D.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
2
από Kohan A.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
6
από SPRING H., KOLAN A.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
7

Μελέτη
8
από Δανιήλ Γεώργιος Φ., ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
11
από WOODRUFF EVER, LAMMERS H., LAMMERS TH.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
12
από Λέφας Κωνσταντίνος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Λέφας Κωνσταντίνος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
14
από MAKAROV I.M., ULRICHS, Greinert
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
15
από SPRING H., KOLAN A.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
16
από Παπαδάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
17
από RUDOMINO B., REMZHIN Y.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο