1

Οπτικός δίσκος
4

Έκθεση-Μελέτη
5

Έκθεση-Μελέτη
7

Έκθεση-Μελέτη
9
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Έκθεση-Μελέτη
10
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Έκθεση-Μελέτη
13
από Τουλούμη Ε., Αγτζίδης Γ., Δούκας Α., Μαυρουδής Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Έκθεση-Μελέτη
14
από Τουλούμη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Έκθεση-Μελέτη
15
από Τουλούμη Ε., Αργυριάδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
19
από Αργυριάδης Γ., Τουλούμη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Φυλλάδιο