1
από Κουλικούρδη Άννα
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Μεταπτυχιακή Διατριβή
2
από Κοσμάτος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
από Πορτούλη Άννα
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία