Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αυτοματοποίηση:Υπηρεσίες πληροφοριών Υπηρεσίες πληροφοριών-Υπολογιστές 30 Βάσεις δεδομένων:Βιβλιοθηκονομία 29 Υπολογιστές:Συστήματα πληροφοριών 28 Διασυνοριακή ροή δεδομένων:Τηλεπικοινωνίες 3 Επικοινωνία δεδομένων:Τηλεπικοινωνίες 3 Υπηρεσίες πληροφοριών 3 περισσότερα ...
2
από Hodge G.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
4
από Morris A., Dyer H.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Συνέδριο
6
από Ρουμπάνη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Πτυχιακή Εργασία
7
από Τσιούκα Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
8
από Westlake Dun.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
9
από Dyer H., Morris Ann
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
11
από Bawden D., Blakeman K.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
13
από Χατζοπούλου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Εισήγηση συνεδρίου
14
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
16
από Stubley Peter
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Συνέδριο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
19
από LUMEK ROB.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο