1

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Πριονιστής Φ.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
5
από Bak Per
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
6
από Καλδέλλης Ιωάννης Κ., Σωτηράκη Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
7

Εισήγηση συνεδρίου
9
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
10
από Βούρος Χ., Ανδρούτσος Α., Βούρος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου