4
από Γκαμπέση Ελισάβετ, Μάνθου Θεοδώρα
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
5
από Μαργιέ Αναστασία Ι., Ματσκάνη Αννα Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
11
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διημερίδα
13
από Brocas-Deflassieux L.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
14
από Δρούγου Σ., Τουρατσόγλου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
15
από Μεσσίνας Ηλίας Β., Βασιλειάδης Ιωνας
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
16
από Παπαζώτος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
20
από Καλογήρου Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο