3
από Αρμένη Ηρώ, Μπριστογιάννη Τελέσιλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Αρμένη Ηρώ, Μπριστογιάννη Τελέσιλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Μεταξάς Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Πέρπερας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

11
από Bonet i Armengol Jordi
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
12
από Sanchez America
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
13
από Busquets J.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
14
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

15
από Σημαιοφορίδης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Εισήγηση συμποσίου
16
από Nello Oriol
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Εισήγηση συμποσίου
17
από Κυριαζή Ξανθίππη
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Εισήγηση συμποσίου
19
από Higuchi S.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
20
από Arribas Alf., Cortes, Miralles E.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο