1
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός