3
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Άρθρο περιοδικού
6
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
7
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
8
Μηχανολόγος

Μηχανικός
9
Μηχανικός

Μηχανικός
10
Μηχανολόγος

Μηχανικός