3
από Σαμολαδάς Στυλιανός
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Μεταπτυχιακή Διατριβή
4
από Casson Lionel
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Βιβλίο
7
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

9
από Σηφάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
10
από Στότης Παναγιώτης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Πτυχιακή Εργασία
11
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

13
από Παπατσικουράκης Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
14
από De Saez E.E.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Συνέδριο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο