3
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
6
από Πολέμης Δημήτριος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Συνέδριο
10
από Γεροστάθη Σταυρούλα
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Πτυχιακή Εργασία
11
από Κοκκίνης Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
12
από Κοκκίνης Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1933

Βιβλίο