1
από Φίλη Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Φυλλάδιο
4
από Μπώκος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Συνέδριο
6
από Μπώκος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Οπτικός δίσκος
9
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
10
από Σκεπαστιανού Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Σεμινάριο
18
από Bawden D.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
19
από VICKERY BR., VICKERY AL.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συνέδριο