1
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Ποτηρόπουλος Δημήτρης
Διεύθυνση: Καστρί, Ελ. Βενιζέλου 154

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Βαίου Ντίνα, Χατζημιχάλης Κωστής
Διεύθυνση: Βριλίσσια

Κτίριο