1
από Κίττας Κ., Γιαγλάρας Παναγιώτης, Κούτρα Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Βουρδουμπάς Ιωάννης, Οικονομάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
5
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Συνέδριο